Ефикасно вођење педагошке документације

Организатор: Центар за унапређење наставе Абакус

Каталошки број: 294. Компетенција К1, Приоритет П1
Укупно бодова: 20, непосредно: 4, електронски:16

Модели комуникације у онлајн окружењу

Организатор: Центар за унапређење наставе Абакус

Каталошки број: 338. Компетенција К4, Приоритет П1

Укупно бодова: 20, непосредно: 4, електронски: 16

Каталошки број: 418. Компетенција К2, Приоритет П1
Укупно бодова: 40, непосредно: 2, електронски: 38
Каталошка цена семинара: 4000,00 динара