Организатор: Центар за унапређење наставе Абакус

Каталошки број: 394, Компетенција К1, Приоритет П1

Укупно бодова: 20, непосредно: 4, електронски: 16