Модели комуникације у онлајн окружењу

Организатор: Центар за унапређење наставе Абакус

Каталошки број: 338. Компетенција К4, Приоритет П1

Укупно бодова: 20, непосредно: 4, електронски: 16