Ефикасно вођење педагошке документације

Организатор: Центар за унапређење наставе Абакус

Каталошки број: 294. Компетенција К1, Приоритет П1
Укупно бодова: 20, непосредно: 4, електронски:16