Педагошка документација у облаку

Центар за унапређење наставе Абакус

Каталошки број: 381 , компетенција К1

Укупно: 20 сата (непосредно 4 сати, електронски 16 сати)

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1401