Обавештења

Нов акредитован електронски семинар

 
Слика Жолт Коња
Нов акредитован електронски семинар
написао/ла Жолт Коња - уторак, 11. април 2017., 19:36
 

Поштовани, 
овим путем вас обавештавамо о новом акредитованом семинару:


Проблемски и истраживачки оријентисана настава


Каталошки број: 900. Компетенција К2, Приоритет П1. 
Укупно бодова: 24, непосредно: 2, електронски: 22. 

Уместо школе која само преноси корпус знања из појединих предмета (трансмисивна школа) остављајући при томе ученика - дете које учи у улози пасивног примаоца знања, неопходна је нова активна школа у којој је ученик активни учесник наставног процеса. Учење путем решавања 
проблема у настави је један од најпродуктивнијих наставних облика, јер омогућава самостални, стваралачки и продуктивни рад ученика. 
Истраживачки оријентисана настава не „даје“ знање ученику, него ствара услове да он стиче знање.

Пријаве на семинаре су отворене!

Пријавни формулар доступан на сајту www.elektronskiseminari.edu.rs 
Директан линк ка формулару је: https://goo.gl/forms/vseiVBk1tzZbf03Q2


Питања око семинара: 
Горан Станојевић, 
goranabakus@gmail.com 
064 8090630 

Жолт Коња, 
zolt.konja@gmail.com  
021 3003410, 064 8090631